Nextlife-ng

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012362

Příjemce podpory, (místo realizace projektu):

CNS a.s.
IČ: 26129558
Nad Šafranicí 574
276 01 Mělník

Partner projektu:

S2 STUDIO s.r.o.

Anotace projektu:

Předmětem projektu je vývoj nové mobilní aplikace Nextlife NG na platformách IOS, Android a webové aplikace, umožňující registrovaným uživatelům podílet se na péči o své zdraví. Aplikace Nextlife NG poskytne uživatelům možnost objednání si některého z mnoha nabízených balíčků laboratorních vyšetření nebo dalších služeb souvisejících preventivní péčí.

Realizace projektu:

od 1. 1. 2018 do 31. 10. 2020

Předpokládaný rozpočet projektu:

6 665 643,- Kč

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je vyvinout novou verzi aplikace Nextlife, která přinese svým uživatelům zcela nové, moderní a inovativní funkcionality. Sekundárním cílem bude zjednodušení uživatelského rozhraní aplikace.