Politika kvality

Základní hodnoty a principy, které v S2 STUDIU zastáváme:

  • Dodržování platných legislativních požadavků a předpisů, etických norem a smluvených podmínek.
  • Neustálé zkvalitňování a rozvoj všech našich služeb s cílem nejen udržet, ale především zvyšovat důvěru našich zákazníků a ostatních obchodních partnerů.
  • Pružná reakce na potřeby zákazníků a obchodních partnerů.
  • Uvědomujeme si, že kvalita poskytovaných služeb je přímo závislá na kvalitě našich zaměstnanců. Společnost proto umožňuje všem svým zaměstnancům zvyšovat odbornou úroveň a způsobilost k výkonu své pracovní náplně.
  • Spolupracujeme pouze s dodavateli, kteří jsou schopni plnit požadavky, jež na kvalitu klademe. Se spolehlivými dodavateli usilujeme o navázání trvalého oboustranně prospěšného obchodního partnerství, které stabilizuje a pozitivně předurčuje výslednou kvalitu námi poskytovaných služeb a produktů.
  • Neustálé zlepšování systému managementu kvality.

 

S těmito zásadami a morálními principy jsou seznámeni pracovníci společnosti, na které se systém managementu kvality vztahuje. Politika kvality poskytuje rámec pro stanovení cílů kvality společnosti.

Politika kvality

Na začátku roku 2019 jsme úspěšně absolvovali náročný proces certifikáčního auditu a oficiálně jsme se zařadili mezi několik málo českých webdesignových a grafických studií, která mají ISO certifikaci. Certifikát managementu kvality ISO je zárukou kvality dodavatele, který má veškeré své firemní procesy a pracovní postupy jasně dané a pod kontrolou. Věříme, že procesy, které jsme nyní nastavili, ocení nejen naši současní, ale i budoucí zákazníci a obchodní partneři.  

Certifikát ISO 9001:2015 [CZ]
Certifikát ISO 9001:2015 [EN]