Zpět na přehledZpět na přehled

Jihočeské muzeum

Tvorba grafických podkladů pro novou interaktivní expozici Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, jedné z nejvýznamnějších kulturních institucí na jihu Čech, byla pro naše studio velkou výzvou.

Jihočeské muzeum společně se spol. BENT, která se specializuje na realizace veletrhů a výstav, nás oslovilo s nabídkou zajímavé spolupráce - kreativně se podílet na vzniku Stálé přírodovědné, archeologické a národopisné expozice. Tuto výzvu jsme přijali se ctí a výsledkem společné práce je jedna z nejpůsobivějších expozic v historii Jihočeského muzea. Naše práce spočívala v přípravě grafických podkladů pro interaktivní části sekce Přírodověda.

Stálá přírodovědná, archeologická a národopisná expozice rozhodně stojí za návštěvu. O její atraktivitě svědčí i získané 1. místo v Národní soutěži muzeí Gloria Musaelis 2019.

Kromě samotného Jihočeského muzea se na vzniku stálé expozice podílela celá řada dalších institucí a firem. Velmi nás těší, že se do tohoto projektu mohl zapojit i náš tým. Těšíme se na další podobné výzvy i v budoucnu.