Zpět na přehledZpět na přehled

Naše spolupráce s NEXTCLINICS 

Mezinárodní skupině NEXTCLINICS poskytujeme komplexní portfolio služeb. Jakožto jeden dodavatel dokážeme skupině efektivně šetřit náklady na její rozvoj, hledání lidských zdrojů a výrazně urychlit marketingové procesy spojené s expanzí. Dynamicky se rozvíjející společnost se sídlem v Německu působící v oblasti zdravotní péče vstoupila na trh v roce 2015 jako NL Holding a na konci roku 2017 získala globálního investora Oaktree Capital Management – jednu ze čtyř největších investičních skupin na světě.

Dlouhodobou strategií a cílem mezinárodní skupiny NEXTCLINICS je vybudování evropské sítě moderních klinických pracovišť v oborech asistované reprodukce, genetiky a specializovaných laboratoří s návazností na doplňující služby ambulantních pracovišť. Skupina působí v Německu, Itálii, Španělsku, Švýcarsku, Rakousku, Estonsku, Gruzii a v ČR. V současnosti jsou v plánu akvizice na dalších evropských a světových trzích.

 

Síť zdravotnických zařízení s nejmodernějšími službami, využívající špičkové technologie a přístroje. NEXTCLINIC působí zejména v oblastech reprodukční medicíny, pneumologie, ftizeologie, alergologie a klinické imunologie.

Síť vlastních odběrových pracovišť a moderních laboratoří zaměřujících se na vysoce náročná a odborná vyšetření. Pro široké spektrum laboratorních vyšetření jsou využívané moderní diagnostické metody, přístroje a technologie.

Online projekt a aplikace, která umožňuje každému aktivně se podílet na preventivní péči o své zdraví za pomoci nejmodernějších technologií. Výběr typu vyšetření, objednání i zaplacení lze učinit jednoduše online. Pak stačí zvolit některé z nabízených odběrových pracovišť. Výsledky se zasílají elektronicky.

 

SKUPINA NEXTCLINICS

Klíčové potřeby klienta

→ efektivně vynakládat prostředky v rámci marketingu
→ zaštítit strategii, návrh, výrobu a koordinaci rebrandingu entit nově včleňovaných do skupiny
→ navrhnout a vytvořit jednotnou prezentaci a postupně budovat široké povědomí o značce a nabízených službách jak za celou skupinu, tak za jednotlivé dceřiné společnosti a projekty skupiny

DYNAMICKÝ ROZVOJ HOLDINGU VYŽADUJE RYCHLÁ A EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ

Strategie rychlého rozvoje skupiny NEXTCLINICS, rozšíření jejího portfolia a expanze po celé Evropě s sebou přináší řadu dílčích problémů a potřebu operativních řešení.

Naše řešení

V S2 STUDIU jsme uchopili zadání jako celek s cílem komplexně vyřešit všechny požadavky NEXTCLINICS.

Analýza potřeb, návrh marketingové strategie

  • vypracování podrobné hloubkové analýzy potřeb klienta
  • návrh marketingové strategie, výběr vhodných komunikačních nástrojů a kanálů 
  • vytvoření vlastního projektového týmu, který se zabývá výhradně úkoly a procesy souvisejícími s rozvojem holdingu

"Spolupráce s týmem S2 STUDIA je pro skupinu NEXTCLINICS mimořádně přínosná. Jde o velmi spolehlivého partnera, který nám zajišťuje řadu klíčových služeb. Podílí se na zavádění nových značek, pro naše dílčí projekty vytváří novou korporátní identitu, navrhuje grafiku, dohlíží na výrobu prezentačních a reklamních materiálů, branding jednotlivých klinik a laboratoří, vytváří weby a aplikace, nebo spravuje sociální sítě. Velmi cenné jsou pro nás také poskytované odborné analýzy a konzultace. I bez vlastního marketingového týmu dokážeme díky S2 STUDIU efektivně fungovat, rychle růst a přitom uspořit mnoho času, a tedy i nákladů.“

MIROSLAV HERDEN
CEO a spoluzakladatel skupiny NEXTCLINICS

Branding, grafika

→ rebranding jednotlivých značek a nových akvizic na českém i zahraničním trhu (laboratoře, kliniky, projekty atd.)

→ aktualizace stávajících a vytvoření nových logo manuálů (Centrum reprodukční medicíny GEST, BioLAB, Poliklinika Anděl, Gepamed, Genetika Plzeň/West, Centrum genetické a onkologické prevence)

→ grafický návrh a tvorba provozních materiálů a tiskovin, velkoformátové reklamy, reklamních předmětů, polepů automobilů, brandingu provozoven a oblečení, výroba navigačních systémů, formulářů, žádanek apod. pro jednotlivé společnosti a divize NEXTCLINICS

→ grafický návrh, sazba a obsahová tvorba firemního časopisu NEXTOVINY

Webové stránky a aplikace

→ grafický návrh a vytvoření vícejazyčné internetové prezentace celé skupiny

→ grafický návrh a vytvoření webových stránek jednotlivých českých a zahraničních společností skupiny NEXTCLINICS

→ návrh designu mobilní aplikace NEXTLIFE a kompletní vývoj a aktualizace její internetové verze

→ aktualizace webů, programování, technická podpora

→ tvorba databází a aplikací

→ tvorba a úprava článků

→ webová analytika a testování

Online marketing

→ optimalizace a správa sociálních sítí Facebook, LinkedIn

→ reklama v sociálních sítích

→ kontextová reklama AdWords a Sklik

→ náborové kampaně

→ bannerová reklama

→ pravidelný reporting

→ náborové kampaně

Video a foto produkce

→ tvorba produktových a image videospotů, reportážní videa

→ fotografické práce – image a reportážní fotografování

→ foto a video postprodukce

→ tvorba vizualizací

Další poskytované služby

→ poradenství a konzultace

→ produkce akcí (setkání zaměstnanců, konference)